Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Permaskjørt 3.0

 

Botngaard = Høyere kvalitet til avtalt tid, med riktig pris

Botngaard leverer produkter av høyere kvalitet

 • Vi har den beste duken og de beste råvarene
 • Testede produkter med best dokumentasjon

Botngaard leverer som avtalt

 • Avtalt leveringstid er hellig
 • Vi leverer alltid det produktet kunden har bestilt

Botngaard leverer til riktig pris

 • Vi er billigst på serieproduksjon
 • Vi har riktig pris på skreddersøm

 

Alle Botngaard AS permaskjørt er skreddersydd til den enkelte lokalitet. Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil faktorer som merdstørrelse, slitestyrke og utforming bli vektlagt. Slik kan vi levere et produkt som gjør jobben for oppdretterne så enkel som mulig.

Vi har gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av permaskjørt.

 

Se vår brosjyre om permaskjørt

 

Teknisk dokumentasjon

Permaskjørt kategoriseres som ekstrautstyr, og Aquastructures har kontrollert at denne tilfredsstiller krav satt i NYTEK-forskrift og NS9415:2009. Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk innenfor de spesifiserte rammene av Aquastructures AS i:

 • Teknisk rapport: Analyse av permaskjørt for Botngaard.
  Dok nr. TR-30678-1751-1
 • Teknisk rapport: Metodikk for modellering av permaskjørt for Botngaard.
  Dok nr. TR-30678-1751-2

Permeabilitet

Vanngjennomtrenging i duken er undersøkt i et eget forsøk ved U.S. Naval Academy i Annapolis, Maryland, USA Testen viste at duken slipper gjennom 285 liter per m² per minutt ved en strømhastighet på tilnærmet 17cm/sek. vinkelrett på duken. Er strømhastigheten høyere slipper den gjennom mer vann og motsatt så slipper den gjennom mindre ved lavere strøm-hastigheter.

 

 

Logistikk & løsninger

Ønsker du montering eller service på permaskjørt? - Les mer...

Trenger du oksygeneringsløsning for merder med permaskjørt? - Les mer...

 

Info om permaskjørt

Lakselus er, sammen med rømming, regnet som den største utfordringen for havbruksnæringen i Norge i dag. Det har blitt påvist større lusepåslag på oppdrettslaks som oppholder seg i de øverste vannlagene. Skjerming av den øvre delen av en oppdrettsmerd kan derfor redusere lusepåslag betraktelig.

Bruk av permaskjørt gir fordeler:

 • 50-80 % mindre lusepåslag
 • Færre avlusninger
 • Mindre bruk av kjemikalier
 • Mindre håndtering av fisken
 • Redusert behov for rensefisk

Les mer om permaskjørt fra artikkel i Norsk Fiskeoppdrett

Les mer om prosjektet "Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks" på FHF sine sider

Les mer om permaskjørt for å redusere håndtering av fisk

 

 Tilbake til toppen