Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Lakseoppdrett i framtiden

NORGES STØRSTE OG MEST VERDIFULLE INDUSTRI


Botngaard består av folk med vilje, evne, kunnskap og erfaring. Vi tror på en framtid der bærekraftig fiskeoppdrett er menneskets viktigste proteinkilde. Vi mener teknologi og hardt arbeid er nøkkelen til å nå denne visjonen.

Vi mener at i framtiden vil lukkede merdsystemer i sjø være en integrert strategi i havbruksbransjen:

 • 15 % Vekst i lukket merdsystem (100G –>>>)
 • 85 % Påvekst i åpne merder (opp til slakt)
 • Halvering av tid i åpne merder (18 mnd. >>> 9 mnd.)

 

Redusert behov for areal

 • Halvering av produksjonstid på lokalitet legger til rette for dobling av produksjon på lokalitet
 • «Gamle» lokaliteter kan benyttes til lukket merd anlegg.

 Mindre lus

 • Ingen lus i lukket merd
 • Halvering av tid i åpne merder = redusert eksponering for lus

 Redusert svinn

 • 20 % svinn i dagens oppdrett i gjennomsnitt
 • 1-3 % svinn i lukket merd
 • Redusert svinn i påfølgende tid åpen merd

Bedre økonomi

 • Økt produksjon
 • Reduserte lusekostnader
 • Mindre svinn
 • Bedre forfaktor

 

 Tilbake
Tilbake


Tilbake til toppen