Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Lukket stamfisk

Et nytt konsept som vi kaller for «Gamlehjemmet». Med siste måneders påvekst i lukket merd får man full kontroll på merdmiljøet. Lukket stamfisk brukes for å beskytte stamfisk de siste månedene i sjø, men kan kan også brukes når fisken står i fare for utslakting på grunn av lusepress.

Les mer om Bolaks sine erfaringer med Lukket Stamfisk

Les mer om Botngaards satsing på lukket merdteknologi...

 

HVORFOR LUKKET STAMFISK

 • Unngå håndtering av stor fisk
 • Unngå sulting og stress
 • 3-4 kg laks som trenger beskyttede omgivelser
 • Beskytter laks i merden mot lus, parasitter og smitte fra omgivelsene.
 • Bedrer merdmiljø og vekstvilkår for laksen
 • Lukke eksisterende lokalitet/kombinasjonsdrift
 • Kan tilpasses lokalitetsforhold, miljøkrav, produksjonsstrategi og kapasitet.
 • Gir tilnærmet full kontroll på vannkvalitet i merden
 • Er enkle, robuste og sikre i drift.
 • Gir oppdretter trygghet gjennom full oversikt på driftsstatus og alarmering ved avvik.

VÅR LØSNING

Lukket stamfisk består av følgende hoveddeler:

 • En spesialsydd duk festet til flytekrage danner et lukket produksjonsvolum.
 • Fire til seks uavhengige sjøvannsinntak.
 • Løsning for diffusjon/omblanding av sjøvann og uttak av avløpsvann/slam i produksjonsvolumet.
 • Automatisk O2-regulering i produksjonsvolum.
 • Sensorikkpakke for måling av vannkvalitet.
 • Kontroll og styringssystem for hele merdsystemet med alarmering ved avvik.

 

 Tilbake
Tilbake


Tilbake til toppen