Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Lukket Ventemerd

Et innovativt system som har vært i drift siden 2015 på Kråkøy Lakseslakteri i Roan, Trøndelag. Gjennom flere års drift med stormer og andre utfordringer har Lukket Ventemerd vist seg som et driftssikkert, økonomisk og trygt alternativ til sanitærslakting fra brønnbåt.

Siden pilotmerden ble prosjektert i 2014-15 har Botngaard forbedret teknologien og kan tilby et fullverdig System som tilfredstiller alle krav.

 

HVORFOR LUKKET VENTEMERD?

 • Mattilsynet har godkjent lukket ventemerd som fullverdig alternativ for sanitærslakting av fisk med høye lusetall, PD, ILA o.l.
 • Lukket ventemerd gir tilgjengelig- og økt kapasitet for sanitærslakting langs kysten, og er dermed et viktig verktøy i kampen mot spredning av lus og andre smitter i oppdrettsnæringen.
 • Lukket ventemerd er et billigere alternativ for sanitærslakting enn «lukket slakting fra brønnbåt» (utregninger fra Kråkøy Slakteri)
 • Lukket ventemerd øker biomassekapasiteten i ventemerdanlegget. Tillatt med fisketettheter opp mot 100kg/m3.
 • Sanitærslakting fra lukket ventemerd gir bedre fiskevelferd og fiskekvalitet enn sanitærslakting fra brønnbåt.
 • Lukket ventemerd gir bedre vannkvalitet og merdmiljø enn ved bruk av tradisjonelle «åpne ventemerder».

 

VÅR LØSNING

Lukket ventemerd tilpasses eksisterende ventemerdanlegg og biomasse hos lakseslakteriet. Systemet består av følgende hoveddeler:

 • Spesialsydd 100 % tett duk «lukker» ventemerdene
 • To uavhengige sjøvannsinntak
 • Løsning for strømsetting og omblanding av inntaksvann i hele merdvolumet
 • To uavhengige avløpsordninger med forskriftsmessig behandling og desinfisering av avløpsvann
 • Løsning for retur av transportvann fra slakteriet
 • Sensorikk for måling kontinuerlig måling av vannkvalitet, alarmering ved avvik
 • Automatisk regulering av oksygennivå
 • Kontroll og styringssystem

 

 Tilbake
Tilbake


Tilbake til toppen